Regulamin

Regulamin obowiązujący w Wiosce Indiańskiej Pocahontas, Zabrodzie 27, 52-327 Wrocław

 

Wioska indiańska nie jest placówką wychowawczo-oświatową i nie świadczy usług opiekuńczo–wychowawczych placówek merytorycznie do tego celu powołanych.

Grupy zorganizowane dziecięco-młodzieżowe obowiązuje zabezpieczenie opieką w rekreacji:

 • Dzieci w wieku przedszkolnym – do 10 dzieci na 1 opiekuna.
 • Dzieci w wieku szkolnym – do 20 dzieci na 1 opiekuna.
 • Indywidualnie – za bezpieczeństwo dzieci odpowiada rodzic lub opiekun.

Na terenie wioski obowiązuje:

 • Obowiązkowa opieka rodziców, opiekunów nad dziećmi i nieletnimi.
 • Za każde nieposłuszeństwo czy przeszkadzanie w zajęciach, animator ma prawo odesłać dziecko do opiekunów.
 • Rzeczy osobiste, wniesione przez uczestnika na teren wioski pozostają pod jego opieką. Za rzeczy zaginione bądź zniszczone, za ubrania brudne czy podarte Wioska Indiańska Pocahontas nie ponosi odpowiedzialności.
 • Wszystkie osoby przebywające na prywatnym terenie Agroturystyki Wioska Indiańska Pocahontas są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania regulaminów, zasad BHP i PPOŻ, oraz do stosowania się do uwag animatorów, pracowników i właściciela pod rygorem usunięcia z ww terenu.

Na terenie wioski zabrania się:

 • Samowolnego używania sprzętu rekreacyjnego i rozpalania ognisk.
 • Wnoszenia rzeczy niebezpiecznych.
 • Zaśmiecania, dewastacji i spożywania alkoholu, palenia tytoniu.
 • Samowolnego oddalania się od grupy.
 • Rozbijania piniaty.
 • Korzystania z trąbek, piszczałek i dmuchawek wydających dźwięki.
 • Korzystania z huśtawek przez więcej niż 3 dzieci.
 • Wchodzenia na huśtawki i poręcze.
 • Grania w piłkę i inne gry zespołowe (poza tymi, które prowadzi animator).
 • Wchodzenia na górki bez zezwolenia animatora.
 • Wjazdu samochodem poza wyznaczony teren do parkowania.

Właściciel terenu Agroturystyka Wioska Indiańska Pocahontas – Augusta Andryszczyk, Zabrodzie 27, 52-327 Wrocław.

3 dni przed imprezą należy ją potwierdzić telefonicznie, inaczej będzie anulowana.

ŚMIECI, ach te śmieci… Wszyscy uczestnicy przynoszą ze sobą worki i zabierają śmieci ze sobą z powrotem.