Regulamin

Regulamin obiektu rekreacyjnego Wioska Indiańska Pocahontas, Zabrodzie 27, 52-327 Wrocław

 

Regulamin

Wioska indiańska nie jest placówką wychowawczo-oświatową i nie świadczy usług opiekuńczo–wychowawczych placówek merytorycznie do tego celu powołanych.

Grupy zorganizowane dziecięco-młodzieżowe obowiązuje zabezpieczenie opieką w rekreacji:

  • Dzieci w wieku przedszkolnym – do 10 dzieci na 1 opiekuna
  • Dzieci w wieku szkolnym – do 20 dzieci na 1 opiekuna
  • Indywidualnie – za bezpieczeństwo dzieci odpowiada rodzic lub opiekun

Na terenie wioski obowiązuje:

  • Obowiązkowa opieka rodziców, opiekunów nad dziećmi i nieletnimi
  • Zakaz samowolnego używania sprzętu rekreacyjnego i rozpalania ognisk
  • Zakaz wnoszenia rzeczy niebezpiecznych
  • Zakaz zaśmiecania, dewastacji i spożywania alkoholu
  • Zakaz samowolnego oddalania się od grupy
  • Zakaz piniaty

3 dni przed imprezą należy ją potwierdzić telefonicznie, inaczej będzie anulowana.

ŚMIECI, ach te śmieci… Wszyscy uczestnicy przynoszą ze sobą worki i zabierają śmieci ze sobą z powrotem.