Przedszkola, szkoły

Zwyczaje, tradycje i obrzędy indiańskie szczególnie działają na wyobraźnię dziecięcą i niosą pożyteczne wartości związane z umiejętnością życia w grupie.

Grupy zorganizowane

Cele i założenia

 • rozwój fizyczny
 • rozwój manualny
 • rozwój wyobraźni
 • rozwój zdolności wokalnych i artystycznych
 • nauka samodzielnego rozwiązywania konfliktów
 • nauka współpracy i współżycia w grupie
 • a przede wszystkim zapewnienie radosnego i bezpiecznego wypoczynku.

Zwyczaje, tradycje i obrzędy indiańskie szczególnie działają na wyobraźnię dziecięcą i niosą pożyteczne wartości związane z umiejętnością życia w grupie. Wpływają na kształtowanie odpowiedzialnej postawy wobec siebie i innych. Kontakt z otaczającą przyrodą, poruszanie tematów związanych ze światem zwierząt i roślin, propagowanie zachowań proekologicznych dotyczących ochrony przyrody, umiejętności życia w harmonii z otacząjącym światem – gwarantują wszechstronne wykorzystanie czasu i miejsca.

Świat Indian

ETAPY WTAJEMNICZENIA
I Zapoznanie ze światem Indian i Wioską Indiańską Pocahontas:

 • Oprowadzenie po Wiosce Indiańskiej
 • W kręgu przy ognisku wprowadzenie w rytuały i obrzędy
 • Przyjęcie do szczepu indiańskiego – wręczenie pierwszych piór
 • Malowanie twarzy
 • Zapoznanie z tablicą indiańskich praw

II Spotkanie z Szamanem:

 • Gawęda
 • Uroczystość nadania imion
 • Rozdanie opasek na rękę (na których za kążdą zdobytą sprawność UTI otrzymuje pieczęć)
 • Zdobycie pierwszej pieczęci – początkujący UTI

III Spotkanie z Wodzem w Wielkim TIPI:

 • Wprowadzenie do świata Indian (opis budowy i pochodzenia Tipi itp.)
 • Wypalenie Świętej Fajki
 • Indiańskie opowieści
 • Taniec
 • Muzyczne podmuchy – próba bębna, odstraszanie grzechotników, zaklinacz deszczu
 • Zabawy integracyjne

IV Zdobywanie sprawności indiańskich – w zależności od wieku uczestników i pogody zdobywamy sprawności:

 • indiański tor przeszkód
 • walka na równoważni Szoszonów
 • indiańskie kręciołki
 • rzucanie strzałą
 • indiańskie narty
 • strzelanie z łuku
 • bieg Apacza
 • mokasyny – gra hazardowa
 • indiańskie kalambury
 • strzelanie z dmuchawki
 • wyścigi jaszczurek
 • mecz drużynowy podwójną, indiańską piłką
 • rzut piłką indiańską do celu
 • dzwoneczki
 • łapanie byka za rogi
 • przeciąganie liny
 • chodzenie za głosem
 • nawlekanie koralików na czas
 • konkurs plastyczny
 • wyścigi węży
 • wyprawa do labiryntu
 • gra balonowa
 • konkurs rysunkowy
 • kalambury
 • pajęczyna
 • łowienie rybek
 • przeprawa przez rzekę
 • chodzenie po szyszkach

Sprawności indiańskie

Strzelanie z łuku – trening celności i koncentracji.
Mniejsze dzieci wykonują strzał przy pomocy opiekuna. Wielkość łuku i odległość dopasowana jest do wieku uczestnika. W przypadku uruchomienia kilku stanowisk łuczniczych należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo: nie wychodzić poza linię strzału, strzelać i zbierać strzały na komendę.)

Włócznia – konkurencja, dzięki której uczestnicy zabawy doskonalą swoja celność i umiejętność rzucania narzędziem do celu.

Bizonie rogi – rzut obręczami na bizonie rogi.

Wyścigi wiatrów – przejście na czas wyznaczonej trasy po wykonaniu 10 obrotów wokół wbitego w ziemię palika (czoła uczestników wyścigu w trakcie obrotów muszą dotykać końca palików).

Wyścig jaszczurek – przyciąganie jaszczurek przyczepionych na sznurkach, zwijając sznurek w jak najszybszym tempie.

Bęben – wybijanie przy pomocy bębna i pozostałych instrumentów rytmu podanego przez Wodza.

Równoważnia Szoszonów – zabawa, dzięki której uczestnicy doskonalą równowage i koordynację ruchową. Konkurencja polega na utrzymaniu równowagi na palu opierając kij o ziemię, przy jednoczesnych próbach zrzucenia przeciwnika z pala (uderzając kijem w kij).

Indiańska piłka – Bizonie jądra – rzuty lub mecz podwójną piłką do bramek ułożonych z pali.

Lisi strzał – rzuty lotkami do wyciętego w drewnianej planszy lisa.

Polowanie na węże – konkurencja polega na tym, aby dwoma kijami uchwicić wijącego się węża i umieścić go w koszyku.

Lasso – konkurencja polega na schwytaniu lassem przygotowanego przedmiotu.

Narty Szoszonów – grupy trzyosobowe mają za zadanie dojść jak najszybciej do wyznaczonego celu poruszając się przy wykorzystaniu nart Szoszonów.

Pasowanie na ucznia

Zapraszamy przedszkola, szkoły i gimnazja do zorganizowania pasowania na ucznia w plenerze na naszym terenie rekreacyjnym. Wioska Indiańska Pocahontas to świetne miejsce na zorganizowanie uroczystości pasowania na ucznia jako imprezy plenerowej obfitującej w wiele atrakcji zarówno dla dzieci jak i dla ich Rodziców.

Uroczystość pasowania na ucznia poprzedzona jest przygotowaniem dzieci do tego ważnego wydarzenia poprzez zdobycie sprawności indiańskich. Przed pasowaniem na ucznia i ślubowaniem dzieci będą mogły wykazać się różnymi umiejętnościami i chartem ducha. To zwiększy dodatkowo ich radosne oczekiwanie na ten ważny moment w ich życiu. Zdobycie nowych umiejętności i wartości, wzmacnia więzi w grupie i podnosi rangę tego wydarzenia. Sprawności indiańskie są tak dobrane by mogły jeszcze bardziej ilustrować treść przysięgi, czy ślubowania dając jeszcze większą satysfakcję uczestnikom.

Uroczystość pasowania na ucznia może odbywać się zarówno w tygodniu jako atrakcja plenerowa dla dzieci, jak również w sobotę jako integracyjny piknik rodzinny.

Tekst ślubowania

My, uczniowie klas pierwszych – ……………, ślubujemy:

zdobywać wiedzę, rozwijać swoje zainteresowania i zdolności,
doskonalić w swoim charakterze pilność, ambicję, uczciwość, szlachetną rywalizację,
kształtować postawę patriotyzmu i przywiązania do tradycji,
kierować się szacunkiem wobec rodziców, nauczycieli, innych pracowników szkoły, koleżeństwem wobec rówieśników, wrażliwością wobec potrzebujących pomocy,
tworzyć dobry wizerunek naszej szkoły, sławić imię jej Patrona;

Czy ślubujecie być pilnymi i wzorowymi uczniami?
Pierwszaki: Ślubujemy!

Czy ślubujecie należycie wypełniać obowiązki ucznia?
Pierwszaki: Ślubujemy!

Czy przyrzekacie pomagać słabszym i młodszym od siebie?
Pierwszaki: Przyrzekamy!

Przewidywany czas trwania – 4 godziny

Świeto ziemniaka i kukurydzy

Ziemniaki i kukurydza to nie tylko smaczne jedzonko ale doskonały temat na wspaniałą imprezę plenerową. Późne lato i kolorowa jesień jest pięknym czasem na piknik rodzinny, warsztat dla dzieci, urodziny czyli atrakcje na świeżym powietrzu. Zapach dymu z ogniska na tle szafirowego nieba, zwisające na gałęziach jabłka, przelatujące kluczami ptaki, żegnające się z nami gęganiem to okazja do chwili wytchnienia, relaksu i dobrej, zdrowej zabawy.

KUKURYDZA
Pierwsi osadnicy amerykańscy nie przeżyliby zimy, gdyby Indianie nie podzielili się z nimi kukurydzą, którą można było ugotować i zjeść. Indianie pokazali im także, jak uprawiać kukurydzę. Wykopywali dołki w ziemi, wrzucali do nich po kilka ziarniaków i małych rybek i zakrywali dołki ziemią. Ryby stanowiły nawóz użyźniający glebę. Indianie wymyślili wiele sposobów przyrządzania kukurydzy. Tą wiedzą także podzielili się z osadnikami. Z kukurydzy pieczono chleb, gotowano owsiankę, zupę, pieczono ciastka i robiono pudding. Kukurydza była tak cenna, że osadnicy używali jej jako waluty, wymieniając ją u Indian na jedzenie i skóry.

ZIEMNIAKI
Indianie bardzo sobie cenili te dziwne rośliny, które im dawały wiele jedzenia, a najważniejsze, że ziemniaki można było długo przechowywać i się nie psuły. Było więc jedzenie na czas zimy czy suszy, kiedy nic innego w polu nie można było znaleźć.
Dla Indian ziemniaki były tak ważne, że nawet sam ich wódz brał udział w sadzeniu ziemniaków, żeby je uprosić o dobre plonowanie. Ziemniak dopłynął do Europy na pokładzie hiszpańskiego statku ok. 1570 r., to zrazu był tylko jedną z wielu egzotycznych ciekawostek, odkrytych przy okazji poszukiwań prawdziwych bogactw: złota, srebra i kamieni szlachetnych.

 

Zajęcia w ogrodzie

Wioska Indiańska Pocahontas, Wrocław-Zabrodzie zaprasza na zajęcia edukacyjne ogrodnictwa i budownictwa ekologicznego grupy szkolne i przedszkolne, które znakomicie uzupełniają program kształcenia.

Hortiterapia (ogrodoterapia) – zajęcia praktyczne w ogrodzie
Jestem ogrodnikiem – kopiemy, grabimy, siejemy.
Od nasionka do jedzonka – 4 pory roku

Cele ogólne:

 • Przybliżanie dziecku świata przyrody poprzez obserwację i badanie środowiska.
 • Budowanie więzi emocjonalnej dziecka z otaczającą go przyrodą poprzez podejmowane działania na rzecz środowiska.
 • Kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody.

Dziecko:

 • Rozróżnia, wskazuje i nazywa wybrane gatunki roślin wykorzystując różne zmysły;
 • Nazywa i opisuje podstawowe zjawiska atmosferyczne dla danej pory roku;
 • Zauważa i opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku;
 • Rozróżnia, wskazuje i nazywa wybrane gatunki zwierząt i roślin;
 • Posługuje się wybranymi narzędziami ogrodniczymi;
 • Wymienia zachowania szkodzące środowisku przyrodniczemu;
 • Podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska.

Ogólny zarys przebiegu zajęć, program pobytu ok. 4 godz.:

Zapoznanie z wioską indiańską i rozpoznanie terenu;
Kilka zabaw integracyjnych: biegamy, skaczemy, ćwiczymy;
Prace w ogrodzie lub przy lepieniu domku z gliny (do wyboru);
Ognisko z możliwością pieczenia kiełbasek (opcjonalnie);
Wyciskanie soku z warzyw i owoców przyniesionych przez dzieci (opcjonalnie);
Zabawy, konkursy, zajęcia ruchowe.

OBOWIĄZUJĄ stroje robocze!

Gry i zabawy tematyczne: przygotowanie gleby, grabienie, robienie grządek, wysiewanie nasion, podlewanie roślin, spulchnianie, oczyszczanie z chwastów, przerywanie, pikowanie, rozpoznawanie roślin.

Zapoznanie z terminami: ściółkowanie, podniesiona grządka, gildie, pozyskiwanie deszczówki, kompost, tunel foliowy. 

Permakultura – gałąź projektowania ekologicznego, inżynierii ekologicznej i projektowania środowiska, tworząca zrównoważoną architekturę siedzib ludzkich i samoregulujące się systemy rolnicze na wzór ekosystemów naturalnych.

Lepienie domku ze słomy i gliny

Zajęcia praktyczne

 • lekcja budowy domku rekreacyjnego ze słomy i gliny
 • tynkowanie gliną układaną własnoręcznie warstwami
 • własnoręcznie wykonanie swojej budowli ze słomy i gliny

Stosowane materiały to glina, drewno, słoma, ziemia, kamień, darń

UROK MIESZANIA I RADOŚĆ LEPIENIA!!!

OBOWIĄZUJĄ stroje robocze!

Naturalne budownictwo łączy różne systemy budownictwa oraz materiały, kładąc nacisk na równowagę, trwałość, używanie tylko minimalnie przetworzonych materiałów, korzystanie z zasobów odnawialnych oraz takich, które w wyniku recyklingu lub ponownego użycia stworzą zdrowe środowisko życia i utrzymają zdrowe powietrze w budynku. Naturalne budownictwo przeważnie opiera się na pracy ludzkiej bardziej niż na technologii.

MOC SŁOŃCA DOTYK GLINY!

Przebywanie dzieci wśród roślin poprawia pamięć, rozwija wyobraźnię i kreatywność, zwiększa ciekawość świata, motywuje nauczanie, zwiększa pewność siebie, obniża poziom stresu i poprawia wzajemne relacje. Dzieci wychowywane w stałym kontakcie z naturą bardziej dbają o innych, chętniej pomagają słabszym, są bardziej odpowiedzialne

Świetna manualna zabawa. Zdrowy aktywny wypoczynek! Wioska Indiańska Pocahontas zaprasza do ogrodu permakulturowego „RAJ NA ZIEMI”

Przejażdżki konne

Nauka jazdy konnej dla dzieci i dla młodzieży na kucykach oraz dużych koniach. Posiadamy łagodne i dobrze wyszkolone kucyki i konie, przystosowane do rekreacji. Przejażdżki na nich są prowadzone przez instruktora jazdy konnej.

Konie są zdrowe i posiadają badania weterynaryjne.

Przedszkola i szkoły specjalne

Serdecznie zapraszamy dzieci ze szkół specjalnych, dla nich mamy mnóstwo atrakcji. Program, który realizujemy doskonale stymuluje rozwój psychomotoryczny:

 • rozwój motoryki małej
 • rozwój motoryki dużej
 • rozwój procesów poznawczych (percepcja, mowa, pamięć, myślenie)
 • rozwój emocjonalno-społeczny

Zabawa i wypoczynek w plenerze to wielka atrakcja dla dzieci i dorosłych gwarantuje poruszanie duszy, jak i poruszanie uczuć i ciała.

Indiański sklepik

INDIAŃSKI SKLEPIK Z PAMIĄTKAMI cieszy naszych bywalców. Mamy atrakcyjne pamiątki zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Łapacze snów, łuki, włócznie, bransoletki, wisiorki, korale, kolczyki, piórka, szale i wiele innych stylowych z „klimatem” indiańskim gadżetów.

Można u nas zamówić nagrody dla dzieci na specjalne okazje.

Kalendarium świąt

Marzec

18 marca Międzynarodowy Dzień Słońca
21 marca Pierwszy Dzień Wiosny
22 marca Światowy Dzień Wody

Kwiecień
1 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ptaków
22 kwietnia Dzień Ziemi

Maj

Dzień Łąki
15 maja Święto Polskiej Niezapominajki
31 maja Dzień Bociana Polskiego

Czerwiec

1-7 czerwca Dni Lasu i Zadrzewień
2 czerwca Międzynarodowy Dzień Ochrony
Środowiska Naturalnego
Dzień Truskawki

Wrzesień – miesiącem miodu

III weekend
września Sprzątanie Świata
Dzień Jabłka
23 września Pierwszy Dzień Jesieni

Październik

1 października Światowy Dzień Ptaków
4 października Świtowy Dzień Zwierząt
10 października Święto Drzewa
16 października Światowy Dzień Żywności

Listopad

Dzień Dyni
Dzień Ziemniaka

Więcej informacji

Szamanka Augusta Andryszczyk
tel. 605 999 098
e-mail: indianie@printylandia.pl

Imprezy plenerowe firma SZOŁBIZNES Natalia Floryn
tel. 607 989 818