Permakultura, hortiterapia

Permakultura, czyli jak żyć w sposób społecznie odpowiedzialny

Zajęcia w ogrodzie

Wioska Indiańska Pocahontas, Wrocław-Zabrodzie zaprasza na zajęcia edukacyjne ogrodnictwa i budownictwa ekologicznego grupy szkolne i przedszkolne, które znakomicie uzupełniają program kształcenia.

Hortiterapia (ogrodoterapia) – zajęcia praktyczne w ogrodzie
Jestem ogrodnikiem – kopiemy, grabimy, siejemy.
Od nasionka do jedzonka – 4 pory roku

Cele ogólne:

 • Przybliżanie dziecku świata przyrody poprzez obserwację i badanie środowiska.
 • Budowanie więzi emocjonalnej dziecka z otaczającą go przyrodą poprzez podejmowane działania na rzecz środowiska.
 • Kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody.

Dziecko:

 • Rozróżnia, wskazuje i nazywa wybrane gatunki roślin wykorzystując różne zmysły;
 • Nazywa i opisuje podstawowe zjawiska atmosferyczne dla danej pory roku;
 • Zauważa i opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku;
 • Rozróżnia, wskazuje i nazywa wybrane gatunki zwierząt i roślin;
 • Posługuje się wybranymi narzędziami ogrodniczymi;
 • Wymienia zachowania szkodzące środowisku przyrodniczemu;
 • Podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska.

Ogólny zarys przebiegu zajęć, program pobytu ok. 4 godz.:

Zapoznanie z wioską indiańską i rozpoznanie terenu;
Kilka zabaw integracyjnych: biegamy, skaczemy, ćwiczymy;
Prace w ogrodzie lub przy lepieniu domku z gliny (do wyboru);
Ognisko z możliwością pieczenia kiełbasek (opcjonalnie);
Wyciskanie soku z warzyw i owoców przyniesionych przez dzieci (opcjonalnie);
Zabawy, konkursy, zajęcia ruchowe.

OBOWIĄZUJĄ stroje robocze!

Gry i zabawy tematyczne: przygotowanie gleby, grabienie, robienie grządek, wysiewanie nasion, podlewanie roślin, spulchnianie, oczyszczanie z chwastów, przerywanie, pikowanie, rozpoznawanie roślin.

Zapoznanie z terminami: ściółkowanie, podniesiona grządka, gildie, pozyskiwanie deszczówki, kompost, tunel foliowy.

Permakultura – nieinwazyjna metoda uprawy roślin ogrodniczych „Perma” wywodzi się z ang. PERMANENT czyli stały, KULTURA – w tym znaczeniu uprawa. Nazwa „permakultura” jest względnie nowa, powstała w XX wieku, lecz sama zasada tej metody jest „stara jak świat”. Podstawową ideą jest tu naśladowanie Matki Natury w jej poczynaniach dotyczących wzrostu i pielęgnacji świata roślin.

Permakultura

Permakultura – gałąź projektowania ekologicznego, inżynierii ekologicznej i projektowania środowiska, tworząca zrównoważoną architekturę siedzib ludzkich i samoregulujące się systemy rolnicze na wzór ekosystemów naturalnych.

Centralne zasady etyczne permakultury to:

 • Troszcz się o Ziemię (Take Care of the Earth): Dbaj, aby wszystkie systemy życia mogły przetrwać i się rozwijać. To jest pierwsza zasada, ponieważ bez zdrowej Ziemi ludzie nie mogą prosperować.
 • Troszcz się o Ludzi (Take Care of the People): Dbaj, aby ludzie mieli dostęp do dóbr niezbędnych do istnienia.
 • Dziel się Nadmiarem (Share the Surplus): Zdrowe systemy naturalne wykorzystują nadwyżki do wyżywienia innych. My, ludzie, możemy robić to samo. Zarządzając naszymi potrzebami, możemy odłożyć część środków, aby spełnić powyższe zasady.

Permakultura czerpie z wielu dziedzin, takich jak rolnictwo ekologiczne, agroleśnictwo, zintegrowane rolnictwo, zrównoważony rozwój i ekologia stosowana.

Projektowanie permakulturowe podkreśla wzorce krajobrazu, funkcje i powiązania między gatunkami. Główną koncepcją permakultury jest zmaksymalizowanie korzystnych połączeń pomiędzy składowymi i synergia ostatecznego projektu. Permakultura nie skupia się na pojedynczych elementach, ale na powiązaniach stworzonych pomiędzy składnikami poprzez sposób ich zakomponowania; całość staje się istotniejsza, niż pojedyncze składniki. Projektowanie systemów permakultury ma na celu redukcję odpadów, pracy ludzkiej i wkładu energii, poprzez budowę systemów ze zmaksymalizowanymi korzyściami, wypływającymi z połączeń między elementami, aby osiągnąć wysoki poziom synergii. Projektowanie permakulturowe zmienia się w czasie ze względu na związki poszczególnych elementów, stając się złożonym systemem, produkującym żywność i materiały na małej przestrzeni, przy minimalnym wkładzie pracy. Permakultura jest wyłącznie systemem projektowania i jako taka może być użyta wszędzie, gdzie wymagane jest projektowanie. Permakultura jest najczęściej wykorzystywana do projektowania domów i krajobrazu, łącząc techniki agroleśnictwa, budownictwa naturalnego i gromadzenia wody deszczowej.

 

Zajęcia z gliną

Glina z patykami, ze słomą, z liśćmi, z kwiatami, z kamykami i z czym się da….?
Glina na płocie, na patyku, na drzewie, w trawie, w dziupli i gdzie się da…?

W programie:

 • Zapoznanie z surowcem – gliną i narzędziami
 • Zapoznanie z podstawowymi metodami formowania gliny i poszczególnymi etapami procesu wytwórczego
 • Formowanie wyrobów (kubki, miseczki, figurki, biżuteria, zwierzątka) z plastra, z bryły, z kuleczek, z wałeczków. Dzieła sztuki zabieramy do domu bez wypalenia.

Czas trwania warsztatów: ok. 30 – 40 min. Zabawa z gliną w pracowni lub w plenerze.

Obowiązują stroje robocze (szczególnie przy glinie)!

MOC SŁOŃCA DOTYK GLINY!
Przebywanie dzieci wśród roślin poprawia pamięć, rozwija wyobraźnię i kreatywność, zwiększa ciekawość świata, motywuje nauczanie, zwiększa pewność siebie, obniża poziom stresu i poprawia wzajemne relacje. Dzieci wychowywane w stałym kontakcie z naturą bardziej dbają o innych, chętniej pomagają słabszym, są bardziej odpowiedzialne. Świetna manualna zabawa. Zdrowy aktywny wypoczynek!

Więcej informacji

Szamanka Augusta Andryszczyk
tel. 605 999 098
e-mail: indianie@printylandia.pl

Imprezy plenerowe firma SZOŁBIZNES Natalia Floryn
tel. 607 989 818