Permakultura, hortiterapia

Permakultura, czyli jak żyć w sposób społecznie odpowiedzialny

Zajęcia w ogrodzie

Wioska Indiańska Pocahontas, Wrocław-Zabrodzie zaprasza na zajęcia edukacyjne ogrodnictwa i budownictwa ekologicznego grupy szkolne i przedszkolne, które znakomicie uzupełniają program kształcenia.

Hortiterapia (ogrodoterapia) – zajęcia praktyczne w ogrodzie
Jestem ogrodnikiem – kopiemy, grabimy, siejemy.
Od nasionka do jedzonka – 4 pory roku

Cele ogólne:

 • Przybliżanie dziecku świata przyrody poprzez obserwację i badanie środowiska.
 • Budowanie więzi emocjonalnej dziecka z otaczającą go przyrodą poprzez podejmowane działania na rzecz środowiska.
 • Kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody.

Dziecko:

 • Rozróżnia, wskazuje i nazywa wybrane gatunki roślin wykorzystując różne zmysły;
 • Nazywa i opisuje podstawowe zjawiska atmosferyczne dla danej pory roku;
 • Zauważa i opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku;
 • Rozróżnia, wskazuje i nazywa wybrane gatunki zwierząt i roślin;
 • Posługuje się wybranymi narzędziami ogrodniczymi;
 • Wymienia zachowania szkodzące środowisku przyrodniczemu;
 • Podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska.

Ogólny zarys przebiegu zajęć, program pobytu ok. 4 godz.:

Zapoznanie z wioską indiańską i rozpoznanie terenu;
Kilka zabaw integracyjnych: biegamy, skaczemy, ćwiczymy;
Prace w ogrodzie lub przy lepieniu domku z gliny (do wyboru);
Ognisko z możliwością pieczenia kiełbasek (opcjonalnie);
Wyciskanie soku z warzyw i owoców przyniesionych przez dzieci (opcjonalnie);
Zabawy, konkursy, zajęcia ruchowe.

OBOWIĄZUJĄ stroje robocze!

Gry i zabawy tematyczne: przygotowanie gleby, grabienie, robienie grządek, wysiewanie nasion, podlewanie roślin, spulchnianie, oczyszczanie z chwastów, przerywanie, pikowanie, rozpoznawanie roślin.

Zapoznanie z terminami: ściółkowanie, podniesiona grządka, gildie, pozyskiwanie deszczówki, kompost, tunel foliowy.

Permakultura – nieinwazyjna metoda uprawy roślin ogrodniczych „Perma” wywodzi się z ang. PERMANENT czyli stały, KULTURA – w tym znaczeniu uprawa. Nazwa „permakultura” jest względnie nowa, powstała w XX wieku, lecz sama zasada tej metody jest „stara jak świat”. Podstawową ideą jest tu naśladowanie Matki Natury w jej poczynaniach dotyczących wzrostu i pielęgnacji świata roślin.

Permakultura

Permakultura – gałąź projektowania ekologicznego, inżynierii ekologicznej i projektowania środowiska, tworząca zrównoważoną architekturę siedzib ludzkich i samoregulujące się systemy rolnicze na wzór ekosystemów naturalnych.

Centralne zasady etyczne permakultury to:

 • Troszcz się o Ziemię (Take Care of the Earth): Dbaj, aby wszystkie systemy życia mogły przetrwać i się rozwijać. To jest pierwsza zasada, ponieważ bez zdrowej Ziemi ludzie nie mogą prosperować.
 • Troszcz się o Ludzi (Take Care of the People): Dbaj, aby ludzie mieli dostęp do dóbr niezbędnych do istnienia.
 • Dziel się Nadmiarem (Share the Surplus): Zdrowe systemy naturalne wykorzystują nadwyżki do wyżywienia innych. My, ludzie, możemy robić to samo. Zarządzając naszymi potrzebami, możemy odłożyć część środków, aby spełnić powyższe zasady.

Permakultura czerpie z wielu dziedzin, takich jak rolnictwo ekologiczne, agroleśnictwo, zintegrowane rolnictwo, zrównoważony rozwój i ekologia stosowana.

Projektowanie permakulturowe podkreśla wzorce krajobrazu, funkcje i powiązania między gatunkami. Główną koncepcją permakultury jest zmaksymalizowanie korzystnych połączeń pomiędzy składowymi i synergia ostatecznego projektu. Permakultura nie skupia się na pojedynczych elementach, ale na powiązaniach stworzonych pomiędzy składnikami poprzez sposób ich zakomponowania; całość staje się istotniejsza, niż pojedyncze składniki. Projektowanie systemów permakultury ma na celu redukcję odpadów, pracy ludzkiej i wkładu energii, poprzez budowę systemów ze zmaksymalizowanymi korzyściami, wypływającymi z połączeń między elementami, aby osiągnąć wysoki poziom synergii. Projektowanie permakulturowe zmienia się w czasie ze względu na związki poszczególnych elementów, stając się złożonym systemem, produkującym żywność i materiały na małej przestrzeni, przy minimalnym wkładzie pracy. Permakultura jest wyłącznie systemem projektowania i jako taka może być użyta wszędzie, gdzie wymagane jest projektowanie. Permakultura jest najczęściej wykorzystywana do projektowania domów i krajobrazu, łącząc techniki agroleśnictwa, budownictwa naturalnego i gromadzenia wody deszczowej.

 

Lepienie domku ze słomy i gliny

Zajęcia praktyczne

 • lekcja budowy domku rekreacyjnego ze słomy i gliny
 • tynkowanie gliną układaną własnoręcznie warstwami
 • własnoręcznie wykonanie swojej budowli ze słomy i gliny

Stosowane materiały to glina, drewno, słoma, ziemia, kamień, darń

UROK MIESZANIA I RADOŚĆ LEPIENIA!!!

OBOWIĄZUJĄ stroje robocze!

Naturalne budownictwo łączy różne systemy budownictwa oraz materiały, kładąc nacisk na równowagę, trwałość, używanie tylko minimalnie przetworzonych materiałów, korzystanie z zasobów odnawialnych oraz takich, które w wyniku recyklingu lub ponownego użycia stworzą zdrowe środowisko życia i utrzymają zdrowe powietrze w budynku. Naturalne budownictwo przeważnie opiera się na pracy ludzkiej bardziej niż na technologii.

MOC SŁOŃCA DOTYK GLINY!

Przebywanie dzieci wśród roślin poprawia pamięć, rozwija wyobraźnię i kreatywność, zwiększa ciekawość świata, motywuje nauczanie, zwiększa pewność siebie, obniża poziom stresu i poprawia wzajemne relacje. Dzieci wychowywane w stałym kontakcie z naturą bardziej dbają o innych, chętniej pomagają słabszym, są bardziej odpowiedzialne

Świetna manualna zabawa. Zdrowy aktywny wypoczynek! Wioska Indiańska Pocahontas zaprasza do ogrodu permakulturowego „RAJ NA ZIEMI”

Więcej informacji

Szamanka Augusta Andryszczyk
tel. 605 999 098
e-mail: indianie@printylandia.pl

Imprezy plenerowe firma SZOŁBIZNES Natalia Floryn
tel. 607 989 818